top of page
HEAD (1080 x 1080 piksel) Kopyası Kopyası.png

Sitemizdeki Gelişmeler:

Ekim 2023: Sitemize 18 adet ders videosu, 10 kitap, Multipl Miyeloma kemoterapi protokolleri ( M. Boyiadzis, T. Fojo. Hematology Oncology Therapy 2023 basımından hazırlanmıştır),  prognostik skorlamalar, doz hesaplamaları, hasta takip formları, onam formları ve SUT yüklenmiştir.

Haftanın Sorusu:

1-KLL ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Tipik bir kemik iliği infiltratının (CD5 pozitif, pan B markerları pozitif, klonitesi gösterilmiş) neden olduğu bir sitopeninin varlığı, periferik kan B-lenfositlerinin sayısına veya lenf nodu tutulumuna bakılmaksızın KLL tanısını koydurur.

B) Gumprecht nükleer gölgeleri veya lekeli hücreler, KLL'de bulunan karakteristik morfolojik özelliklerdendir.

C) Diffüz lenfosit infiltrasyonu olan bir lenf nodunda KLL için en iyi ipuçlarından birisi soluk boyanan psödofoliküllerdir.

D) Binet evreleme sistemi, çapı 1 cm'den büyük genişlemiş lenf nodlarının varlığı veya organomegali ile tanımlanan ilgili alanların sayısına ve anemi veya trombositopeni olup olmadığına dayanır. 

E) ZAP 70 pozitifliği kötü prognoz, CD38 pozitifliği iyi prognoz ile ilişkilidir.

Haftanın Morfolojisi:

ALL FAB Morfolojik Sınıflama

bottom of page