top of page
HEAD (1080 x 1080 piksel) Kopyası Kopyası.png

Sitemizdeki Gelişmeler:

Ekim 2023: Sitemize 18 adet ders videosu, 10 kitap, Multipl Miyeloma kemoterapi protokolleri ( M. Boyiadzis, T. Fojo. Hematology Oncology Therapy 2023 basımından hazırlanmıştır),  prognostik skorlamalar, doz hesaplamaları, hasta takip formları, onam formları ve SUT yüklenmiştir.

Haftanın Sorusu:

1-Mantle hücreli lenfoma tanısı konulan nakil için uygun 60 yaşındaki hastaya birinci basamak tedavi olarak bendamustin rituksimab verilmiştir. Tedavi sonu yanıt değerlendirmesinde parsiyel yanıt elde edildiği gösterilen hastanın tedavisi için aşağıdakilerden hangisi en uygun tercihtir?

A) Hastaya rituksimab idamesi başlanılır ve nüks/ progresyon durumunda otolog hücre nakli yapılır.

B) Hastada kemosensitif yanıt elde edildiği için nüks/progresyon beklenmeksizin ilk basamakta otolog hücre nakli ile konsolidasyon yapılır ve nakil sonrası rituksimab idame verilir.

C) Bendamustin rituksimab tedavisi sonrası idame tedavinin sağkalım üzerine katkısı gösterilemediğinden hastaya idame tedavisi verilmez, hasta takibe alınır, progrese olması durumunda ikinci basamak tedavi ve ardından otolog hücre nakli yapılır.

D) Hastada kemosensitif yanıt elde edildiği için nüks/progresyon beklenmeksizin ilk basamakta otolog hücre nakli ile konsolidasyon yapılır ancak ilk basamakta bendamustin rituksimab aldığı için nakil sonrası rituksimab idame verilmeden takip edilir.

E) Hastanın parsiyel yanıt elde etmesi nedenli ikinci basamak tedaviye geçilir, bu tedavi ile tam yanıt elde edilmeye çalışılır ve ardından otolog hücre nakli yapılır.

Not: Cevabı Perşembe günü canlı yayında açıklanacaktır.

Haftanın Morfolojisi:

ALL FAB Morfolojik Sınıflama

bottom of page