top of page

Klinik Araştırmalar

LENFOMA ÇALIŞMALARI

1) A Phase 3, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study of Acalabrutinib in Combination with Rituximab, Cyclophosphamide, Doxorubicin, Vincristine, and Prednisone (R-CHOP) in Subjects ≤70 Years with Previously Untreated Non-Germinal Center Diffuse Large B-Cell Lymphoma.[ACALABRUTİNİB (ACE-LY-312)]

 • Yeni Tanı DLBCL 

 • 18-70 yaş

 • IPI > 1 + Ann Arbor III / IV

Açık Olduğu Merkezler: Ankara Onkoloji Hastanesi (İletişim için onkolojiresearch@gmail.com)

2) A Phase 3, Single-Arm, Open-Label, Multicenter Study to Evaluate the Safety and Efficacy of Tafasitamab Plus Lenalidomide in Participants With Relapsed or Refractory Diffuse Large B-Cell Lymphoma [INCMOR0208-305]

  - 1-3 line tedavi almış, primer refrakter olmayan RR DLBCL ve Grade 3b FL

 • Bir line, anti-CD20 hedefli tedavi içermiş olmalı 

 • IMiDs (thalidomide, lenalidomide) ve CD19-hedefli tedavi almamış olmalı 

  - Screeningden önceki  ≤ 3 ay içerisinde OKHN olmamalı

Açık Olduğu Merkezler: Ankara Onkoloji Hastanesi (İletişim için onkolojiresearch@gmail.com)

3) A Phase III, Multicenter, Randomized, Open‐Label Study Comparing The Effıcacy And Safety Of Glofitamab (RO7082859) In Combinatıon With Polatuzumab Vedotin Plus Rituximab, Cyclophosphamıde, Doxorubıcın, And Prednisone (Pola-R-CHP) Versus Pola‐R‐CHP In Prevıously Untreated Patients With Large B-Cell Lymphoma [SKYGLO]

 • Yeni tanı, CD20 pozitif, IPI skoru 2-5 olmalı

 • En uzun boyutu > 1,5 cm olarak tanımlanan, en az bir adet iki boyutlu olarak ölçülebilen lezyon bulunan, 

 • Yaşam beklentisi ≥ 6 ay ve ECOG 0-2 olmalı

 

Açık Olduğu Merkezler: Ankara Onkoloji Hastanesi (İletişim için onkolojiresearch@gmail.com)

 

 

MULTİPLE MYELOMA ÇALIŞMALARI

​1)   Phase 3 Randomized Study Comparing Talquetamab SC in Combination With Daratumumab SC and Pomalidomide (Tal-DP) or Talquetamab SC in Combination With Daratumumab SC (Tal-D) Versus Daratumumab SC, Pomalidomide and Dexamethasone (DPd), in Participants With Relapsed or Refractory Multiple Myeloma who Have Received at Least 1 Prior Line of Therapy.  [Talquetamab (64407564MMY3002)]

 

 • En az 1 line PI ve lenalidomid almış, 60 gün içinde progrese olan RR MM

Açık Olduğu Merkezler: Ankara Onkoloji Hastanesi (İletişim için onkolojiresearch@gmail.com)

 

​2)   A randomized, Phase 3, open label study evaluating subcutaneous versus intravenous administration of isatuximab in combination with pomalidomide and dexamethasone in adult patients with relapsed and/or refractory multiple myeloma. [EFC15951]

 

 • En az 1 line MM tedavisi almış [Ardışık olmak üzere 2 cyle kombine veya tek başına lanalidomide ve PI (bortezomib, carfilzomib, ixazomib)] ve lenalidomid tedavisinin bitiminden sonraki 60 gün içerisinde progrese olan 

    [ASCT sonrası indüksiyon ve konsolidasyon tedavisi 1 line olarak kabul edilmektedir.] 

 • Anti-CD38 tedavisi alınması durumunda:

  •  Anti-CD38 mAb tedavisinin bitiminden sonraki 60 gün içinde progrese olmayan veya randomizasyondan önceki 9 aydan daha kısa bir arınma süresiyle en az MR'ye ulaşan

Açık Olduğu Merkezler: Ankara Onkoloji Hastanesi (İletişim için onkolojiresearch@gmail.com)

 

ITP ÇALIŞMASI

1)   A Phase 1b, Open-Label Study To Assess The Safety, Effıcacy, Pharmacokınetıcs, And Pharmacodynamıcs Of Povetacıcept In Subjects Wıth Autoımmune Cytopenıas (RUBY-4)

 

 • En az 12 haftalık sürede dokümante edilmiş primer ITP tanılı, önceki en az 1 basamak tedaviye yanıt almış, en az 2 basamak tedavi sonrası relaps ya da refrakter hastalığı olan

 • TPO-RA almış, trombosit <30 × 109 /L. [Screening sırasında en az 7 gün arayla ortalama trombosit sayısı <30 × 109 /L, çalışma tedavisinin başlamasından ≤15 gün trombosit değerlerinden birinin >35 × 109 /L olmaması gerekiyor.

Açık Olduğu Merkezler: Ankara Onkoloji Hastanesi (İletişim için onkolojiresearch@gmail.com)

 

TRANSPLANT ÇALIŞMALARI

1)   A Phase 2/3, Multicenter, randomized, Double-blind, Placebo-controlled, study to evaluate the Safety and Efficacy of Alpha-1 AntiTrypsin for the prevention of Graft Versus-host Disease in Patients Receiving Hematopoietic Cell Transplant (MODULAATE)

 

 • ≥12 yaş HCT olmuş (HLA)-A, -B ve -C veya -DR beta 1 (DRB1) için unrelated donor matched yada single allele mismatched olan,

 • Geçmişte AKHN  veya OKHN yapılmamış,

 • HCT sonrası GVHD profilaksisi için T cell depleted transplant, anti-T cell antibody therapy (ATG, alemtuzumab) ve siklofosfamid kullanmamış

Açık Olduğu Merkezler: Ankara Onkoloji Hastanesi (İletişim için onkolojiresearch@gmail.com)

bottom of page